SKOK SM

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe SKOK funkcjonują w Polsce od 10 lat. To organizacje ludzi a nie kapitału. Działają dla dobra swoich członków a nie dla zysku. Kiedyś swoją Kasę mieli również policjanci, strażacy i inni funkcjonariusze i pracownicy cywilni instytucji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po latach budowania kapitału i pozycji na rynku usług finansowych można stwierdzić, że Kasa służb mundurowych była jednym z filarów ruchu spółdzielczych kas w Polsce. Członkowie zarządu Kasy aktywnie uczestniczyli w jej w życiu ruchu poprzez udział w pracach komisji planowania strategicznego pracującej w ramach Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej oraz zasiadając w radzie nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK (TUW SKOK). Stabilność, bezpieczeństwo i profesjonalne podejście do obowiązków to wizytówka Kasy SKOK. Każda z osób przystępujących do SKOK, zgodnie z prawem spółdzielczym, staje się jej współwłaścicielem. W związku z powyższym Kasa działa tylko dla swoich członków i tylko z korzyścią dla nich. Nie ponosząc wysokich kosztów działalności SKOK jest w stanie zaoferować swoim członkom korzystne oprocentowanie zarówno lokat terminowych jak i udzielanych pożyczek.
Pojedynczy SKOK obsługuje ponad 6 tys. członków, a placówki znajdują się w Gdańsku, Gdyni, Koszalinie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Słupsku, Szczecinie i Zielonej Górze.

Jak zostać członkiem SKOK

Warunkiem
uzyskania członkostwa w Kasie jest złożenie pisemnej deklaracji. Osoby,
które zdecydują się na przystąpienie do SKOK staja się jej członkami
z chwilą przyjęcia ich przez Zarząd.

Każdy członek
zobowiązany jest do wpłacenia:

Ą
10 zł tytułem wpisowego (jedyna opłata, która nie podlega zwrotowi)

Ą 20 zł tytułem udziału (opłata jednorazowa)

Ą
30 zł tytułem wkładu członkowskiego (opłata jednorazowa)

Ponadto
każdy członek Kasy zobowiązany jest do comiesięcznych wpłat na rachunek
indywidualnego konta składkowego (IKS) funkcjonującego na zasadach rachunku
systematycznego oszczędzania. Wysokość miesięcznej wpłaty wynosi 30
zł.

Raz do roku można wypłacić z IKS nadwyżkę ponad 6 miesięcznych składek
wraz z należnym oprocentowaniem.

Przychodząc
do SKOK-u po raz pierwszy należy zabrać:

dowód osobisty, legitymacje służbową oraz nr NIP.

Pożyczka w SKOK-u dla zadłużonych

Otwierając nowe oddziały, wychodzimy naprzeciw nowym klientom.

Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji naszych prawcowników.
Wasze pieniądze są bezpieczne – chronią je najlepsi.

Jesteśmy sponsorami wielu imprez sportowych.
Członek SKOK-u może mieć jednocześnie aktywne dwa konta kredytowe (2 pożyczki lub 1 pożyczkę oraz otwartą linię kredytową lub chwilówkową)
Kredyt dla zadłużonych w SKOK bez poręczyciela można uzyskać w przypadku, gdy saldo zadłużenia nie przekroczy 2,5 pensji netto
Poręczenie 1 osoby wystarcza w przypadku ubiegania się o pożyczkę do równowartości 4 pensji netto
Przy ubezpieczeniu kredytu pożyczka bez poręczyciela do 3,5 – krotności pensji netto, z jednym poręczycielem do 5 – krotności pensji
Zgoda współmałżonka nie jest konieczna wówczas, gdy saldo zadłużenia pożyczkobiorcy w SKOK-u nie przekracza 5 tys. zł. lub gdy saldo pożyczki nie przekracza dwóch miesięcznych dochodów pożyczkobiorcy.
Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania w sytuacji gdy zabezpieczeniem pożyczki jest lokata w SKOK-u. Pożyczka dla zadłużonych świąteczna
Proponujemy Państwu pożyczkę “ŚNIEŻKA”. Można ją otrzymać do kwoty 5 000 zł. na okres do 12 miesięcy. Oprocentowanie tej pożyczki wynosi 11,5%, prowizja – 5%. Nie pobieramy żadnej opłaty przygotowawczej i – co najważniejsze – wypłacana jest w 10 minut.

Oprocentowanie lokat w SKOK

Okres oszczędzania Oprocentowanie w skali roku
1 miesiąc 3,5 %
3 miesiące 4,0 %
6 miesięcy 5,5 %
12 miesięcy 6,2 %
24 miesiące * 6,5 %
36 miesięcy * 6,7 %

Lokaty o zmiennym oprocentowaniu powyżej 30 tys. na 12 i 24 miesiące o 0,3 % więcej. dodatkowa kapitalizacja odsetek po każdym roku trwania lokaty
lokata po kapitalizowaniu odsetek przechodzi na taki sam okres.

Gwarantujemy ubezpieczenie depozytów w 100% do równowartości 22500 Euro